Nefoxef

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

R06AX26 - Fexofenadinum

Markaðsleyfishafi:

Viatris Limited

Umboðsmaður:

Icepharma hf.

Heildsala:

Parlogis ehf.

Pakkningar og verð